Kovo 26-ąją Valstybinės energetikos inspekcijos sudaryta komisija pripažino tinkama naudoti naująją Radviliškio miesto biokuro katilinę. Objekto užsakovas - UAB „Radviliškio šiluma", biokuro katilinės projektą parengė UAB „Manfula", statybos darbus atliko UAB „Enerstena".

Biokuro katilinė su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu -naujos kartos katilinė, kuri radviliškiečius aprūpins pigesne šiluma. Pagaminta šiluminė energija termofikacinio vandens pavidalu bus tiekiama Radviliškio miestui. Nauja katilinė padidins energijos gamybos efektyvumą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą.Biokuro panaudojimas padės sumažinti priklausomybę nuo kuro importo ir sumažinti šilumos gamybos kainą.

Pagal projektą „Radviliškio katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba" pastatyti katilinės, kondensacinio ekonomaizerio ir kuro ūkio pastatai, įrengtas mechanizuotas kuro ūkis, užtikrinantis biokuro sandėliavimo ir automatinio padavimo į katilinę funkcijas, rekonstruotas elektros ūkis ir automatinio valdymo sistema, sutvarkyta infrastruktūra.

Naujoje katilinėje sumontuota: dvi 6,5 megavatų galingumo ardyninės biokuro pakuros, du 5 MW galingumo BHH-5000 tipo vandens šildymo katilai, 3,5 MW galingumo kondensacinis ekonomaizeris, HWK 4000 6-3000 03 4 MW dujomis kūrenamas vandens šildymo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, 150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės galios su dujų vidaus degimo varikliu „Tedom Cento" L150 kogeneracinis įrenginys, įrengtas biokuro sandėlis, 60 tonų automobilinės svarstyklės, bateriniai multiciklonai dūmams nuo kietųjų dalelių valyti.

Katilinėje sumontuotos ardyninės biokuro pakuros leidžia kurui naudoti atsinaujinančius energijos išteklius. Pakuros pritaikytos kūrenti medžio skiedras ir pjuvenas. Į minėtą kurą galima įmaišyti iki 30 proc. šiaudų ar durpių. Pakurose įrengtas automatinis mechanizuotas kuro padavimas ir pelenų šalinimas, pirminis ir antrinis oro padavimai, dūmų recirkuliacija. Iš pakuros dūmai per vertikaliai sumontuotus BHH-5000 tipo vandens šildymo katilus pereina per dūmų valymui nuo kietųjų dalelių skirtus baterinius multiciklonus ir patenka į kondensacinį ekonomaizerį. Kondensacinis ekonomaizeris, išnaudodamas išeinančiuose dūmuose esančių vandens garų kiekį ir išeinančių dūmų temperatūrą, pagamina iki 3,0 MW šilumos, ir tai leidžia papildomai sumažinti kuro sąnaudas šilumos gamybai. Kartu kondensaciniame įrenginyje sugaudoma apie 75 procentus dūmuose esančių kietųjų dalelių.

Pastatytas HWK 4000 6-3000 03 4 MW dujomis kūrenamas vandens šildymo katilas leis išnaudoti biokuro katilinę, miesto šilumos poreikiui esant iki 17,5 MW.

150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės galios su dujų vidaus degimo varikliu „Tedom Cento" L150 kogeneracinis įrenginys leis beveik visiškai apsirūpinti savo gamybos elektros energija. Pasigaminti elektros energiją kainuoja pigiau, nei pirkti iš elektros tiekėjų. Vasarą, nešildymo sezonu, kogeneraciniame įrenginyje pagaminamos elektros energijos užteks ir dar liks, bet šildymo sezonu elektros energijos sunaudojame daugiau, todėl dalį teks pirkti iš elektros tiekėjų.

UAB „Radviliškio šiluma" atstovai džiaugiasi, kad naujos katilinės statybos vyko be didesnių nesklandumų ir statybos darbus pavyko baigti net trimis mėnesiais anksčiau, nei numatyta 2009 m. rugpjūčio 25 d. finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-01-002 dėl ES paramos skyrimo.

„Radviliškio miesto biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba" projektas finansavimą gavo iš Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2007-2013 metams3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" įgyvendinimo priemonės VP3-3.4-ŪM- 02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai". Pagal šią priemonę Radviliškio biokuro katilinės projektui skirta beveik 4,8 milijono litų paramos (bendra biokuro katilinės statybų vertė 9,6 mln. Lt). Būtiną investuoti savo lėšų dalį UAB „Radviliškio šiluma" pasiskolino iš AB SEB banko.

Ekonominę naujosios biokuro katilinės naudą Radviliškio miesto ir rajono gyventojai, kurie naudojasi UAB „Radviliškio šiluma" centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis, pajuto jau šiais metais. Sausio mėnesį užkurtų katilinės dviejų katilų paleidimo ir derinimo darbai vyko iki kovo pabaigos. Nepradėjus naudoti Radviliškio katilinėje biokuro ir toliau šilumos gamybai kuru naudojant gamtines dujas, kurių kainos kiekvieną mėnesį nepaliaujamai didėja, UAB „Radviliškio šiluma" nuo šių metų sausio pirmos dienos būtų buvusi priversta didinti šilumos kainą iki 22,55 cento už kilovatvalandę (24,88 cento už kilovatvalandę su 9 proc. PVM), nes būtent kuro kaina sudaro didžiausią šilumos kainos dalį. Tačiau bendrovė šilumos kainos nedidino, todėl Radviliškio miesto gyventojai ir organizacijos sutaupė už šilumą mokėdami mažiau.

Šiuo metu 2010-2012 m. laikotarpiui bazinės šilumos kainos dedamųjų projektas yra pateiktas Valstybinei kainų kontrolės ir energetikos komisijai, kuri nustatys naują šilumos kainą Radviliškio rajono gyventojams. Planuojama, kad šilumos kaina bus mažesnė, nei yra dabar.

Arūnas Pranevičius
UAB "Radviliškio šiluma" technikos ir informatikos skyriaus viršininkas

Žurnalas "Šiluminė technika"(2010 m. Nr.2 (Nr.43) birželis)