"Radviliškio miesto kuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba"

Projekto kodas Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-01-002

Priemonės "Energijos gamybos efektyvumo didinimas" ir "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai"

 

 

Kapsulės su laišku ateities kartoms įkasimo į naujos biokuro katilinės pamatus ceremonija vyko UAB „Radviliškio šiluma" teritorijoje, kurioje iki naujo šildymo sezono pradžios turės iškilti Radviliškio miesto biokuro katilinė su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu. Katilinė statoma pagal projektą „Radviliškio miesto biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba", kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma - 9 509 717 Lt.

Katilinėje numatoma sumontuoti du biokurą deginančius vandens šildymo katilus, kiekvieną po 5 MW, dujų kogeneracinę jėgainę ir 3,5 MW kondensacinį ekonomaizerį. Bus pastatyti katilinės ir kuro ūkio pastatai, mechanizuotas kuro ūkis, užtikrinantis biokuro sandėliavimo ir automatinio padavimo į katilinę funkcijas, elektros ūkis ir automatinio valdymo sistema, sutvarkyta infrastruktūra. Pagaminta šiluminė energija termofikacinio vandens pavidalu bus tiekiama Radviliškio miestui. Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis teigė, jog nauja katilinė padidins energijos gamybos efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą: „Mūsų tikslas - išsaugoti žemę ateities kartoms. Atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip mediena, šiaudų, pjuvenų granulės, durpės sumažins dujų suvartojimą, mažins aplinkos taršą." Iki šiol nepakankamai dėmesio yra skiriama vietiniams ir atsinaujinantiems energijos ištekliams. Biokuro naudojimas padėtų sumažinti priklausomybę nuo kuro importo ir galbūt sumažintų šildymo kainą.

Energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra - vienas pagrindinių Europos Sąjungos bei Lietuvos energetikos politikos tikslų. Senojoje UAB „Radviliškio šiluma" katilinėje, pastatytoje katilai daugiausiai kūrenami dujomis. Dominuojantis pirminės energijos išteklių importas iš Rusijos, Lietuvai reikalingų dujų tiekimo priklausomybė nuo Rusijos verčia ieškoti alternatyvių šildymo būdų. Biokuro katilinė - pirmas žingsnis šios alternatyvos link. Tikimasi, kad biokuro katilinėje bus pagaminama 70 proc. šilumos, skirtos Radviliškio miesto gyventojams.

Siekdama strateginių ES ir Lietuvos energetikos politikos tikslų, UAB „Radviliškio šiluma" siekia įgyvendinti investicijų projektą, kurio tikslas - plėtoti energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Pagrindinis uždavinys - modernizuoti UAB „Radviliškio šiluma" gamybinę infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą, keisis kuro balansas (dujos sudarys tik iki 39%), įmonė bus mažiau priklausoma nuo gamtinių dujų kainų svyravimų; platesnis atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas lems įvairesnių išteklių paklausą: bus sudarytos sąlygos uždirbti vietos ūkininkams, auginantiems karklus, parduodantiems šiaudus ir pan., paskatins žemės ūkio veikla užsiimančius asmenis iš dalies perorganizuoti savo veiklą, orientuojantis į biokuro gamybą ir tiekimą energetikos objektams; bus sudarytos prielaidos šilumos energijos savikainos mažinimui; padidės energijos tiekimo patikimumas. Projekte numatytos taršos mažinimo priemonės sudarys sąlygas išvengti neigiamo poveikio aplinkai, CO2 metinis išmetimas įgyvendinus projektą sumažės apie 8 401 t.

Objekto užsakovas - UAB „Radviliškio šiluma", biokuro katilinės darbo projektą parengė UAB „Manfula", statybos darbus atliks UAB „Enerstena".

Šiandien UAB „Radviliškio šiluma" miesto katilinė tiekia šilumą 4 730 vartotojų, daugumą kurių (91 proc.) sudaro gyventojai.