UAB "Radviliškio šiluma" baigia įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą "Radviliškio rajono šilumos energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros modernizavimas ir plėtra". Pagrindiniai įgyvendinamo projekto tikslai - užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio mieste patikimumą, efektyvumą bei prieinamumą. Projekto metu rekonstruotos senos susidėvėjusios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos trasos Vaižganto, Kudirkos, Maironio kvartaluose, o taip pat kvartalai prie 2-osios, 3-osios ir 4-osios boilerinių. Siekiant pritraukti daugiau centralizuoto šildymo vartotojų, nutiestos naujos trasos Rametos kvartale. Iš viso pakeista ir nutiesta apie 6881 metrą trasų. Darbus atliko UAB "Aitra".

Tikimasi, kad rekonstravus šildymo sistemą šilumos tiekimo bendrovė ir Radviliškio miesto gyventojai pastebės šiuos teigiamus pokyčius: sumažėjusius šilumos perdavimo nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą, o dėl to - ir šilumos energijos savikainą.

Projektas "Radviliškio rajono šilumos energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" įgyvendinamas pagal 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto 2 priemonę "Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas", kurios tikslas - užtikrinti energijos tiekimo vartotojams stabilumą, patikimumą, lankstumą bei prieinamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip sudaryti pagrindą stabilesnei Lietuvos ekonomikos plėtrai.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. gruodžio 1 d., baigiamas - 2008 m. rugpjūtį. Bendra projekto vertė yra 6,7 mln. litų, paramos suma - 2,9 mln. litų.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks: UAB „Radviliškio šiluma" direktorius Zigmantas Abromavičius, el. paštas: info@radsiluma.lt