Įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonę „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas" Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 4-440 priimtas sprendimas UAB „Radviliškio šiluma"skirti projekto „Radviliškio rajono šilumos energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros modernizavimo ir plėtros" įgyvendinimui.Pagal Lietuvos Respublikos ūkio Viešosios įstaigos „Lietuvos verslo paramos agentūra" ir UAB „Radviliškio šiluma" pasirašytą sutartį projekto vertė - 4539212,00 Lt be PVM.
ES fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos sudarys iki 65% (2908616,00 Lt be PVM) visų projektui įgyvendinti būtinų lėšų. Bendrovei tai ypač svari parama, nes dėl brangstančių energetinių išteklių vis mažiau lėšų lieka šilumos ūkio modernizavimui.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2006 gruodžio 1d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2008 rugpjūčio 31d.

Įgyvendinant projektą numatoma pakeisti apie 7km senų, eksploatuojamų 30 ir daugiau metų, šilumos tiekimo trasų, kurių skersmuo nuo 50mm iki 250mm. Bekanalinių būdų vamzdynai bus klojami Vaižganto, Dariaus ir Girėno, Kęstučio, Gedimino, Maironio, Kudirkos, Vasario 16-ios gatvėse.

Šilumos tiekimo trąsų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo patikimumą, efektyvumą, bei sumažins šilumos energijos nuostolius trasose. Sėkmingai šio projekto įdiegimas prisidės prieš supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.