2014 m. rugpjūčio 5 dieną pasirašyta sutartis su UAB „Pastatų vidaus sistemos" „Biokuro granulių katilinės projektavimas ir įrengimas Raudondvaryje", Pakalniškių seniūnijos, Jaunimo g.4, patalpose.
   Projekto kaina: 228,8 tūkst. Lt.
   Projekto įvykdymo terminas: 2014 metų spalio 1 diena.
   Katilinės patalpose planuojama suprojektuoti ir įrengti 2 vnt. po 100 kW šiluminės galios plieninius kieto biokuro granulių vandens šildymo katilus su bendru tarpiniu bunkeriu. Pagrindinis granulių atsargos sandėliavimo kuro bunkeris bus įrengtas prie katilinės esančioje gretimoje patalpoje. Katilinėje bus įrengta šios katilinės automatizuoto valdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo sistema ir telemetrinė duomenų kaupimo - perdavimo sistema į Radviliškio katilinės CVP.
   Katilinė tieks šilumą Pakalniškių seniūnijai ir kultūros namams.