RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2015-2016 M. ŠILDYMO SEZONO Pabaigos
2016 m. balandžio 29 d. Nr. A-453-(8.2)
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir   Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297  „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų taisyklių 61, 62, 63, 65, ir 66 punktais, 
įsakau nuo  2016 m. gegužės 3 d. baigti pratęstą 2015-2016 metų šildymo sezoną.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinės teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                  Jolanta Margaitienė