Atsižvelgiant į tai, kad gyvenamosios ir viešosios paskirties pastatuose neužtikrinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" nurodyta vidaus patalpų temperatūra, Radviliškio rajone nuo 2016 m. balandžio 20 d. pratęsiamas 2015-2016 metų šildymo sezonas.

Šildymas bus įjungtas bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei globos namuose, gyvenamuosiuose namuose. Administraciniai pastatai bus šildomi pagal poreikį.

Šildymo įjungimo darbus organizuoja gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016 m. balandžio 19 d. Nr. A-412-(8.2) „Dėl šildymo sezono pratęsimo"