PAV atrankos užsakovas - UAB „Radviliškio šiluma", Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis,
tel. (8 422) 60873.
PAV atrankos dokumentų rengėjas - UAB „Ekotermija", Goštauto g. 40 B, Vilnius,
tel. (8 5) 2626738.
Planuojama ūkinė veikla ir vieta: Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas. Planuojamos ūkinės veiklos vieta Radviliškio miestas.
Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyrius 2015 04 01 priėmė atrankos išvadą Nr. (15.6)-A4-3478, jog poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau susipažinti galima UAB „Radviliškio šiluma", Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis, tel. (8 422) 60873., darbo dienomis 8.00-17.00 val. per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. Suinteresuota visuomenė, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo, gali teikti pasiūlymus atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūra), persvarstyti atrankos išvadą.
Su atrankos dokumentais ir išvada išsamiau susipažinti galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo: Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriuje, Čiurlionio g. 3, Šiauliai; UAB „Radviliškio šiluma", Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis, tel. (8 422) 60873.