UAB „Radviliškio šiluma" informuoja šilumos vartotojus, kad,  vadovaudamiesi 2011 m. liepos 5 d. Radviliškio rajono savivaldybės  tarybos sprendimu Nr. T-67 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės  „Radviliškio šiluma" tiekiamos šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems   bazinės kainos galiojimo metams nustatymo" ir Valstybinės kainų ir  energetikos komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-143  „Dėl  karšto vandens kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio  šiluma" ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, nuo 2012  m. gegužės 1 d. taikys sekančias  šilumos ir karšto vandens kainas be  pridėtinės vertės mokesčio:
1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas:
1.1. vienanarę - 19,47 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 7,69 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 11,78 ct/kWh;
1.2. dvinarę:
1.2.1. pastovioji dalis ( už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 54,45 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) - 11,78 ct/kWh.
2. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,96 Lt per mėnesį  gyventojams (butui), 23,23 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,31  ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
3. galutinę  suminę vienanarę  šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina) -  19,78 ct/kWh (gyventojams su 9% PVM - 21,56 ct/kWh, kitiems vartotojams su 21% PVM - 23,93 ct/kWh).
4. karšto vandens kainą, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių  šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis)  - 18,68 Lt/m3 (gyventojams su 9% PVM - 20,36 Lt/m3, kitiems vartotojams su 21% PVM - 22,60 Lt/m3).