UAB „Radviliškio šiluma" informuoja šilumos vartotojus, kad, vadovaudamiesi 2011 m. liepos 5 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-67 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" tiekiamos šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo" ir Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-143 „Dėl karšto vandens kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio šiluma" ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, nuo 2011 m. spalio 1 d. taikys sekančias šilumos ir karšto vandens kainas be pridėtinės vertės mokesčio:
1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas:
1.1. vienanarę - 18,67 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 7,69 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 10,98 ct/kWh;
1.2. dvinarę:
1.2.1. pastovioji dalis ( už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 54,45 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) - 10,98 ct/kWh.
2. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,96 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 23,23 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,31 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
3. galutinę suminę vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina) - 18,98 ct/kWh (gyventojams su 9% PVM - 20,69 ct/kWh, kitiems vartotojams su 21% PVM - 22,97 ct/kWh).
4. karšto vandens kainą, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) - 18,25 Lt/m3 (gyventojams su 9% PVM - 19,89 Lt/m3, kitiems vartotojams su 21% PVM - 22,08 Lt/m3).