UAB „Radviliškio šiluma" skelbia 141,58 kv. m ploto administracinės/ūkinės veiklos paskirties patalpų, esančių Gedimino g. 46, Radviliškyje, viešą nuomos konkursą.

Minimalus pradinis nuompinigių dydis - 3,14 Eur (be PVM) už 1 kv. m patalpų per mėnesį. Nuomos sutarties trukmė - sutartinė, bet ne ilgesnė kaip 3 metai, su galimybe pratęsti 3 metams. Patalpos nuomojamos įregistruotai nuomininko veiklai vykdyti.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, privalo pateikti dokumentus, nurodytus Radviliškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo taisyklėse, patvirtintose Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-958
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/76a5d363bb5911e4a939cd67303e5a1f. Paraiškos dalyvauti konkurse kartu su kitais dokumentais pateikiamos užklijuotuose vokuose 2018 m. sausio 29-vasario 8 dienomis (darbo valandomis) UAB „Radviliškio šiluma" administratorei Audronai Norkienei (307 kabinetas, Žironų g. 3, Radviliškyje).

Konkursas vyks 2018 m. vasario 9 d. 10.00 valandą UAB „Radviliškio šiluma" (salėje Nr. 309, Žironų g. 3, Radviliškyje).

Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM už 141,58 kv. m (jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas), konkurso dalyviai sumoka į UAB „Radviliškio šiluma" atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT457300010002569067, „Swedbank" AB. Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 422) 57 200, 53 284.