Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką yra šie :

1. Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašas;

2. LR Viešojo administravimo įstatymas;

3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės;

Minėtus teisės aktus galite rasti čia