RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA" TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO

 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-410

Radviliškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punktu,  Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 03-383 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo" ir atsižvelgdama į UAB „Radviliškio šiluma" 2016-11-30 raštą Nr. S-576 „Dėl šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo", Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" tiekiamos šilumos kainos dedamąsias (be PVM) pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams:

1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,95 + THG,KD, dedamąsias:1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 1,95 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją - THG,KD;

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,95 + TH,KD, dedamąsias:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 1,95 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją - TH,KD;

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei - 14,20 Eur/mėn./kW;

1.2.2.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei - 17,47 Eur/mėn.;

1.2.2.3. kintamąją dalį - TH,KD;

1.3. šilumos perdavimo kainas:

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,94 + THT,KD, dedamąsias:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 0,94 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją - THT,KD;

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 6,87 Eur/mėn./kW;

1.3.2.2. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 7,05 Eur/mėn.;

1.3.2.3. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - THT,KD;

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,11 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,79 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,82 Eur/mėn.

2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formules:

Eil.

Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = 0,05 + (((6 332,0 x pHG, d) +   (3 664,5 x pHG, med b) + (26,3 x pHG, med gr) + (871,1 x pHG, gr)) / (56,2 x 10 000))

2.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamoji dedamoji

TH,KD = 0,05 + (((6 332,0 x pHG, d) +       (3 664,5 x pHG, med b) + (26,3 x pHG, med gr) + (871,1 x pHG, gr)) / (56,2 x 10 000))

3.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,03 + (9,3 x TH )/46,9

4.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina

TH = 1,95 + TH,KD

čia:

pHG, d - gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);

pHG, med b - medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);

pHG, med gr - medienos granulių kaina (Eur/tne);

pHG, gr - grūdinių išvalų kaina (Eur/tne). 

 3.  Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu dėl 2013 m. balandžio 1 d.-2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu susidariusio faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusias papildomas pajamas 183,6 tūkst. Eur, kurios mažina šilumos kainą 0,39 ct/kWh.

4. Paskirstyti 24 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu dėl 2011 m. rugpjūčio 1 d.-2016 m. liepos 31 d. laikotarpiu galiojusiose šilumos bazinės kainos dedamosiose įskaičiuotos reguliuojamo turto vertės nesumažinimo už apyvartinių taršos leidimų pardavimą gautomis pajamomis susidariusias papildomas pajamas 141,2 tūkst. Eur, kurios mažina šilumos kainą 0,15 ct/kWh.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                                    Kazimieras Augulis