Vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-230 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo" ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-183  „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio šiluma" nustatymo,
Į s a k a u nuo 2013 m. vasario 1 d. taikyti  šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM):
1. Šilumos kainas (be PVM):
1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą -  13,80 ct/kWh;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainas:
1.1.2.1. vienanarę kainą - 13,80 ct/kWh:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją - 5,82 ct/kWh;
1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 7,98 ct/kWh;
1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) - 42,45 Lt/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) - 7,98 ct/kWh;
1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. vienanarę kainą - 5,43 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją - 2,22 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 3,21 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 14,02 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - 3,21 ct/kWh;
1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.3.1. vienanarę kainą - 19,23 ct/kWh:
1.3.1.1.vienanarės kainos pastoviąją - 8,04 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 11,19 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 56,47 Lt/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - 11,19 ct/kWh.
1.4 Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. rugpjūčio 1 d. - 2012 m. sausio 30 d.) patirtas  201,0 tūkst. Lt  nepadengtas kuro sąnaudas, susidariusias dėl faktinių  ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, didinant šilumos kainą 0,37 ct/kWh.
1.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 2,04 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 24,23 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,32 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.6.  Suminę vienanarę šilumos kainą - 19,92 ct už kWh;
1.7. Karšto vandens kainą, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių ( su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) - 19,17 Lt/m3.