Vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-67 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" tiekiamos šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo" ir Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-143 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio šiluma",
Į s a k a u nuo 2012 m. gegužės 1 d. taikyti šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM):
1. Šilumos kainas (be PVM):
1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą - 14,15 ct/kWh;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainas:
1.1.2.1. vienanarę kainą - 14,15 ct/kWh:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją - 5,61 ct/kWh;
1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 8,54 ct/kWh;
1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) - 40,93 Lt/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) - 8,54 ct/kWh;
1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. vienanarę kainą - 5,32 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją - 2,08 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 3,24 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 13,52 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - 3,24 ct/kWh;
1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.3.1. vienanarę kainą - 19,47 ct/kWh:
1.3.1.1.vienanarės kainos pastoviąją - 7,69 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 11,78 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 54,45 Lt/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - 11,78 ct/kWh.
1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,96 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 23,23 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,31 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. Suminę vienanarę šilumos kainą - 19,78 ct už kWh;
1.6. Karšto vandens kainą, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių ( su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) - 18,68 Lt/m3.