DataRadviliškio katilinėKonsoliduota CŠT sistema  
 Kintamoji šilumos gamybos dedamojiFaktinis šilumos poreikisKintamoji šilumos gamybos dedamojiFaktinis šilumos poreikis
 euro ct/kWhMWheuro ct/kWhMWh
2017 m.
    
sausis1,32 86262.60
1032
vasaris 1,337341
2,91876
kovas 1,36 60253,39 687
balandis 1,45 51743,51
 545
gegužė 1,31 1925  
birželis 1,12 1490  
liepa1,101611
  
rugpjūčio1,131563
  
rugsėjo1,13  1676  
spalio1,20
 4572 3,49470
lapkričio
1,296151
 3,52647
gruodžio
 1,65 7197 3,49 806
2018 m.
    
sausis1,738337
3,53
 959
vasaris1,718677
3,541044
kovas 1,928170 3,52 932
balandis 2,0434473,61  235
gegužė1,85
1646  
birželis1,341582
  
liepa1,27   
rugpjūčio1,20   
rugsėjo    
spalio    
lapkričio
    
gruodžio