DataRadviliškio katilinėKonsoliduota CŠT sistema  
 Kintamoji šilumos gamybos dedamojiFaktinis šilumos poreikisKintamoji šilumos gamybos dedamojiFaktinis šilumos poreikis
 euro ct/kWhMWheuro ct/kWhMWh
2016 m.    
sausis1,4698483,811220
vasaris1,56611
3,45761
kovas1,516524
2,82
761
balandis1,493637
2,82
403
gegužė1,451717
00
birželis1,25132300
liepa1,19142200
rugpjūčio1,20146900
rugsėjo1,18150100
spalio1,19 51462,54
564
lapkričio1,19 67582,55 769
gruodžio 1,33 2.60 
2017 m.
    
sausis1,32 86262.60
1032
vasaris 1,337341
2,91876
kovas 1,36 60253,39 687
balandis 1,45 51743,51
 545
gegužė 1,31 1925  
birželis 1,12 1490  
liepa1,101611
  
rugpjūčio1,131563
  
rugsėjo1,13  1676  
spalio1,20
 4572 3,49470
lapkričio
1,29  3,52 
gruodžio
 1,65  3,49