Šilumos poreikio, šilumos gamybos ir perkamos šilumos prognozės bei šilumos gamybai planuojamo naudoti kuro struktūra.pdf