"Radviliškio miesto kuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba"

Projekto kodas Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-01-002

Priemonės "Energijos gamybos efektyvumo didinimas" ir "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai"

 

 

2010 metų sausio 5 dieną Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir Savivaldybės administracijos Turto ir vietinio ūkio vedėjas Eugenijus Pranevičius lankėsi UAB „Radviliškio šiluma“ ir domėjosi naujos biokuro katilinės paleidimo derinimo darbais. Naujoji biokuro katilinė Radviliškyje Radviliškio mieste pradėta statyti 2009 m. gegužės mėnesį, o 2009 m. gruodį pradėti paleidimo derinimo darbai. Naujoji biokuro katilinė pilnu pajėgumu dar neveikia, bandomas tik pirmas 5 MW katilas.

Biokuro katilinė

Biokuro katilinė Radviliškyje

Dar nebaigti ekonomaizerio montavimo darbai. Jo paskirtis - sumažinti pagamintos šiluminės energijos nuostolius, susidarančius dėl karštų dūmų paleidimo į orą. Išmetami dūmai, susidarantys katilinėse deginant durpes, šiaudus, medienos atliekas, yra aukštos temperatūros. Dūmai, patekę į kondensacinį ekonomaizerį, atiduodami savo šilumą aušta, juose esantys vandens garai kondensuojasi ir šildo termofikacinį vandenį. Jis paskui taip pat panaudojamas gyventojų būstams šildyti.

Paleidimo derinimo darbai buvo numatyti gruodžio 1 dieną, bet darbai užsitęsė. Rangovas pasamdė subrangovą UAB „Grandbaltas“, kurios specialistai labiau patyrę. Užkūrus katilus, pastebėta trūkumų, defektų, kurie šiuo metu yra šalinami. Patvirtintas naujas veiksmų planas. Pagal jį pirmas katilas buvo užkurtas gruodžio 28 dieną, šią savaitę bus paleistas antras katilas. Darbai vyksta, tikrinama, kaip veikia ventiliacinės, hidraulinės sistemos. Objekto eksploatacijos pradžios data numatyta 2010 m. birželio mėnesį. Projekto pabaiga - 2010 metų rugpjūčio mėnesį.

Pasak UAB „Radviliškio šiluma“ direktoriaus Zigmanto Abromavičiaus, pagal su rangovu suderintą darbų grafiką katilinė pradėti veikti turėtų vasario mėnesį. Mažesnės šilumos kainos tikimasi balandžio mėnesį, po bazinės kainos dedamųjų suderinimo rajono Savivaldybės taryboje ir Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje. Būtent tada nepriklausomai nuo dujų kainos bus galima reguliuoti šiluminės energijos kainą. Planuojama, jog ji apytiksliai galėtų siekti 17 ct už KWh. Ekonomaizerio teikiama nauda - 20-30 proc. sutaupytos šiluminės energijos. Tikimasi, kad biokuro katilinėje bus pagaminama 70 proc. šilumos, skirtos Radviliškio miesto gyventojams.

UAB „Radviliškio šiluma darbuotojai neslepia, kad prieš pradedant katilinės statybos darbus nerimo buvo, bet dabar jį pakeitė džiugesnės akimirkos: katilinės paleidimo derinimo darbai vyksta gana sklandžiai. Pasak Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio, tai projektas, kurį įgyvendinti sekasi geriausiai iš visų įgyvendintų ar įgyvendinamų Radviliškio rajono savivaldybėje projektų. Z. Abromavičius teigė, kad rangovui UAB „Enerstena“ ši katilinė - pirmoji: „Bendrovės atstovai teigė norintys pastatyti jų įmonės specialistų darbą reprezentuojantį objektą, taigi galime tikėtis, jog darbai atlikti puikiai.“

Radviliškio miesto biokuro katilinė su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statoma pagal projektą „Radviliškio miesto biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma - 9 196 879 Lt.

Katilinėje sumontuoti du biokurą deginantys vandens šildymo katilai, kiekvienas po 5 MW, dujų kogeneracinė jėgainė ir 3,5 MW kondensacinis ekonomaizeris. Pastatyti katilinės ir kuro ūkio pastatai, mechanizuotas kuro ūkis, užtikrinantis biokuro sandėliavimo ir automatinio padavimo į katilinę funkcijas, elektros ūkis ir automatinio valdymo sistema, sutvarkyta infrastruktūra. Kol kas katilinė kūrenama pjuvenomis, ateityje planuojama kūrenti kitomis biokuro rūšimis: mediena, šiaudais, durpėmis.

Šiandien UAB „Radviliškio šiluma“ miesto katilinė tiekia šilumą 4 730 vartotojų, daugumą kurių (91 proc.) sudaro gyventojai.

Biokuro katilinė

Biokuro saugykla
Biokuro katilinė

Dispečerinėje - nauji kompiuteriai ir valdymo programos
Biokuro katilinė

Iš čia į katilų pakuras patenka kuras
Biokuro katilinė

Vienas iš naujųjų katilų

Eligija ZOLTNERIENĖ,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė