2016 11 14 - Grūdinių kultūrų atliekų pirkimas 2015-2016 skelbimas.pdf

2016 11 14 - Grūdinių kultūrų atliekų pirkimas 2016-2017.pdf

2017 01 03 - Ataskaita apie energijos išteklių pirkimą.pdf