Į pradžią Teisės aktai

Teisės aktai

1.Energetikos įstatymas
Energetikos įstatymas
(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

2.Šilumos ūkio įstatymas
Šilumos ūkio įstatymas
(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

3.Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo

(VŽ, 2010, Nr.127-6488) (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-12-03)

4.Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinis aprašas
Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo

(VŽ, 2012, Nr. 106-5397) (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-12-06)

5.Šilumos kainų nustatymo metodika
Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos
(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2009-08-02)

6.Karšto vandens kainų nustatymo metodika
Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos

(VŽ, 2009, Nr.93-4012) (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

7.Kiti teisės aktai susiję su šilumos sektoriumi
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Šilumos sektorius)

8.Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos teisės aktai